Email

ionergy® Logo

TYP 1 : 330 PE
IONERGY® KOMPAKT RENINGSANLÄGGNING

IONERGY® är din decentraliserade kompakta reningsanläggning som är grön, billig och med en helhetssyn.

Dina många fördelar med IONERGY® :

  • Enkel installation ovan mark, betong fundament kan ingå i leveransen
  • Sammansättning och uppstart inom ett par dagar
  • Fjärrkontroll garanterar låg driftkostnad
  • Vattenkvalitet enligt EU's regler för bad kan uppnås
  • Idealisk for landsbygden utan tillgång till centrala reningsanläggningar
  • Optimal användning av överskottsvärme från avlopp och elanläggningar
  • Desinfektion med hjälp av UV–ljus kan monteras i efterhand
Kontakt

Kontakta oss

x

Tack för ditt meddelande!

x

Glöm utrymmesproblem, prispress och komplicerade anpassningsprocesser :

IONERGY® - den unika, billiga och kompakta biologiska reningsanläggningen. Inga dyra pumpinstallationer eller transportbehov!

Den decentraliserade avloppsreningen renar kommunalt avloppsvatten i kommuner och små samhällen till processvatten. Medelbelastningen kan variera från 250 pe till 5 000 pe utan att påverka vattentäkterna.

Med IONERGY® kan du främst lita på hög driftsäkerhet vilket samtidigt sker till låga drifts- och servicekostnader. Härdad av driftavbrott och extrema variationer i inkommande flöde har IONERGY® kompakta reningsanläggningar över hela världen överträffat andra konventionella metoder för avloppsrening beroende på två nyckelkomponenter: - dosering av DOSFOLAT®XS, med 25 års känd effektivitet och - patenterad och praktiskt tested högpresterande luftningsteknik från IONERGY®.

IONERGY® reningsanläggning byggs i moduler och anpassas efter kundens lokala behov.